Зареждане ...
FREESHOP.bg FREESHOP.bg FREESHOP.bg FREESHOP.bg

Обследване на вашата електроцентрала с модерна термовизионна камера, което завършва с подробен доклад, придружен със снимков материал за състоянието на фотоволтаичните панели и електро оборудване, констатираните проблеми или наличието на индикатори за проблеми при бъдещата експлоатация на центалата.
 

 

   Повече

 Обследване на инсталации с образцова измервателна станция, придружено с доклад за състоянието и възможни мерки за подобряване на ефективността.
 

   Повече

Професионално почистване на фотоволтаичните панели, автоматизирано със специална четка, която в съчетание с омекотената вода и препарати ще осигури качествено измиване на повърхността, като така ще осигури максимална ефективност на централата и дълъг живот на панелите.
  

   Повече

Регулиране производството на ВЕИ централи.

   Повече

 Мониторинг и абонаментно поддържане на ФЕЦ и ВяЕЦ.

   Повече

Проектиране на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ.

   Повече

Монтиране и изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ.

   Повече

 Ремонт и преустройство на обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ.

   Повече

 Експлоатация на ФЕЦ

   Повече
Webdesign and Marketing from DA Art ltd.