За по-малко от две години „Солар Сървис” ООД се превърна във водеща фирма за мониторинг и техническо обслужване на фотоволтаични централи за региона на гр. Виж повече Солар Сървис ООД