За по-малко от две години „Солар Сървис” ООД се превърна във водеща фирма за мониторинг и техническо обслужване на фотоволтаични централи за региона на гр. Сливен и гр. Ямбол. Към момента имаме подписани договори за мониторинг и техническо обслужване на повече от 40 MW инсталирани мощности. Основната дейност на фирмата към момента се състои в поддръжка на вече изградени обекти, но също така проектираме и изграждаме ел. част на фотоволтаични централи до 30 kW в урбанизирани и до 200 kW в индустриални зони. В началото на 2013 г., стремящи се към все по-високо качество на обслужване на клиентите, фирмата се сертифицира по ISO 9001:2008 в областите проектиране, изграждане, мониторинг, поддръжка, преустройване и експлоатация на обекти за производство на ел. енергия от ВЕИ. Шест от сътрудниците във фирмата преминаха специализирано обучение за монтьор на енергийни съоръжения и инсталации. Фирмата кандидатства и получи удостоверение от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като задължително условие по ЗЕВИ от 01.04.2013 г. за лица, извършващи дейности по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на централи, използващи ВЕИ. Разполагаме с модерен мониторинг център като следим работните параметри на централите през цялата светла част от денонощието 365 дни в годината. Екипите ни от специалисти реагират максимално бързо при аварийни ситуации, което свежда загубите от производство до минимум. Разполагаме с високопроходима техника, с която достигаме обектите и при лоши метеорологични условия.