На 28 и 29 септември 2013 г. в Екоцентър „РумиКа“, с. Маломирово се проведе семинар на тема „Основи на фотоволтаичното преобразуване и монторинг на фотоволтаични електроцентрали“. Лектори от фирма 3К представиха информация за новостите в областта на фотоволтаичното преобразуване и мониторинг на ФЕЦ. Специалистите от фирма 3К и Солар Сървис обмениха опит и идеи в областта на фотоволтаичните технологии.