Термографското обследване на фотоволтаични инсталации е особено нужно в процеса на експлоатацията им. Чрез него се откриват проблеми, които остават скрити при проверка на инсталацията с каквито и да било други уреди. Най-често срещаните и значими за производството проблеми са повредените клетки или цели части от фотоволтаичните модули, разхлабени връзки в електрическите табла и разпределителните уредби, влиянието, което оказват различни засенчващи повърхността на панелите елементи (огради, стълбове за осветление) и т.н.
Солар Сървис ООД предлага обследване на вашата електроцентрала с модерна термовизионна камера, което завършва с подробен доклад, придружен със снимков материал за състоянието на фотоволтаичните панели и електро оборудване, констатираните проблеми или наличието на индикатори за проблеми при бъдещата експлоатация на центалата.
За всички допълнителни въпроси оставаме на разположение.