До 25 януари, април, юли и октомври всеки производител е необходимо да подава справка за произведената електроенергия от ВЕИ за съответните тримесечия към АУЕР. Виж повече Справки към АУЕР