Напомняме, че съгласно Наредбата, производителите с централи до 30kW е необходимо да подават документи за издаване и прехвърляне на гаранции за произход на електрическата енергия максимум за 10 месеца назад.

Допълнителна информация може да получите на сайта на АУЕР: