СОЛАР СЪРВИС ООД обявява конкурс за електротехник или електроинженер с познания в областта на компютърните мрежи и системи. Владеенето говоримо на чужд език (английски или румънски за предпочитане) е предимство. Документи за кандидатстване се приемат в офиса на фирмата в гр. Сливен, ул. Никола Карев 3, ет. 2, офис 4 от 08:00 до 17:00 ч. от понеделник до петък. След първоначален подбор, интервю с одобрените кандидати ще бъде проведено около средата на месец Юни.