На сайта на Министерство на Енергетиката са публикувани УКАЗАНИЯ и нов допълнен образец на СПРАВКА относно начина на деклариране на 5 на сто от приходите от електроенергия Виж повече Фонд СЕС