На сайта на Министерство на Енергетиката са публикувани УКАЗАНИЯ и нов допълнен образец на СПРАВКА относно начина на деклариране на 5 на сто от приходите от електроенергия от предходния месец.

http://www.me.government.bg/bg/themes/informaciya-vav-vrazka-s-fond-sigurnost-na-elektroenergiinata-sistema-1563-459.html 

Съгласно указанията на Министeрство на Енергетиката, информацията следва да се подава по електронен път на имейл fond_ses@me.government.bg 

 

Срокът за деклариране на данните е 05.02.2016 г.