Солар Сървис ООД с готовност за реакция в случай на аварийни ситуации през предстоящите празнични дни.
Дежурен екип от специалисти е в готовност да реагира при необходимост от отстраняване на евентуални аварии по време на предстоящите празнични дни. Солар Сървис  има възможност за включване на допълнителен брой сътрудници и техника при извънредни ситуации.

Дружеството няма да извършва изключвания и планови ремонтни дейности в периода 20.12.2019-05.01.2019г. Такива ще бъдат извършвани само в случай на спешна необходимост с цел гарантиране на сигурната и безаварийна работа на централите.
Дежурните екипи поддържат връзка с центъра за мониторинг на Солар Сървис, където през цялата светла част от денонощието се осъществява текущ контрол и мониторинг на електрическите централи и съоръжения.