• Работно време: Пон - Пет 8.00 - 17.00 | Технически проблеми: Пон - Нед 8.00 - 17.00 - GSM: +359 877 892 922
+359 44 58 08 18 office@sol-service.com
ул. ”Янко Сакъзов” 2 Сливен, България

ПОДДРЪЖКА

ПОДДРЪЖКА

ПОДДРЪЖКА

https://sol-service.com/wp-content/uploads/2016/11/поддръжка-570x380.jpg

Солар Сървис ООД извършва гаранционна и извън гаранционна поддръжка на всички фотоволтаични централи, инсталирани от нашата фирма или инсталирани от други фирми. Разполагаме с висококвалифициран персонал с богат опит и добре оборудван технически за поддържането на фотоволтаични централи.

Редовната профилактика на ФЕЦ осигурява дълъг експлоатационен живот и намалява разходите за извън гаранционна поддръжка на оборудването.

Техническата поддръжка на една фотоволтаичната централа е 24 / 7 и включва следното:

 • Ежедневно следене на работата на фотоволтаичната централа посредством система за мониторинг;
 • Бързо откриване на възникнал проблем и навременното му отстраняване;
 • Годишен технически преглед, със следните дейности,
  който включва:

  • Визуален контрол на соларните централи и оглед с термокамера
  • Притягане на носеща конструкция и фотоволтаични панели
  • Замерване на постояннотоковите и променливотокови вериги
  • Почистване и профилактика на инвертори и трафопостове
  • Почистване и притягане на ГРТ стрингови кутии
Обследване на ФЕЦ с термокамера

Обследване на вашата електроцентрала с модерна термовизионна камера, което завършва с подробен доклад, придружен със снимков материал за състоянието на фотоволтаичните панели и електро оборудване, констатираните проблеми или наличието на индикатори за проблеми при бъдещата експлоатация на центалата.

Обследване на ФЕЦ с измервателна станция

Обследване на инсталации с образцова измервателна станция, придружено с доклад за състоянието и възможни мерки за подобряване на ефективността.

Почистване на фотоволтаични панели

Професионално почистване на фотоволтаичните панели, автоматизирано със специална четка, която в съчетание с омекотената вода и препарати ще осигури качествено измиване на повърхността, като така ще осигури максимална ефективност на централата и дълъг живот на панелите.

Диспечиране на ВЕИ централи

Регулиране производството на ВЕИ централи.

Мониторинг и поддържане

Мониторинг и абонаментно поддържане на ФЕЦ и ВяЕЦ.