Напомняме, че съгласно Наредбата, производителите с централи до 30kW е необходимо да подават документи за издаване и прехвърляне на гаранции за произход на електрическата енергия Виж повече За собствениците на ФЕЦ с мощност до 30kW